Posypová soľ

  • Posypová soľ spĺňa požiadavky podľa TP 040 vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

  • Dodanie: voľne ložená, dodávka v železničných vagónoch
    po 65 ton, vyklápačmi po 24 ton alebo cisternami po 27 ton.

  • NOVINKA: Vrecovaná soľ - balenie v 25 kg vreciach.
    Vhodné aj pre predajne maloobchod, veľkoobchod.

  • Možnosť zabezpečenia dopravy priamo na miesto určenia zákazníkom
    alebo odberu vlastnými dopravnými prostriedkami zo skladu.