Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom stránky tobix.sk je:

TOBIX, s.r.o.
Ladomírova 20
090 03 Ladomírova

IČO: 43 928 676
IČ DPH: SK 2022511392

Spoločnosť zapísaná  v obch. registri: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 19578/P

 

Prezeraním internetovej stránky TOBIX, s.r.o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnostiTOBIX, s.r.o.. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. TOBIX, s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

TOBIX, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok. 

Všetky osobné údaje získava TOBIX, s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (objednávka, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.